Make your own free website on Tripod.com
Activities
Home
About Our School
Our Teachers
Alumni
What's New
Achievements
Photos
Admissions
Activities
cLuBs cOrnEr
SSG Eleksyon '07
Contact us - Guestbook

Ang aming paaralan ay nagpapahalaga  sa iba't-ibang mga gawain, talento at talino ng mga mag-aaral .. Eto ang mga ilan sa kanila..

Ang mga estudyante ng PEQMNHS ay mahilig sa sining at mga kaugnay na gawain...
( Pilipintura Summer Art Workshop 2006)

pilipintura3.jpg

Ang mga estudyante rin ng PEQMNHS ay magagaling sa hatawan sa dance floor.
Patunay nito ay ang mga panalo ng mga mag-aaral sa iba't-ibang dancing competition.. Eto ang isa sa mga panalong iyon..
( Anilag 2006 Ethnic Street Dancing Competition)

f82f.jpg

Ang mga mag-aaral din ng PEQMNHS ay magagaling sa Math...
Eto ang patunay...
( Altamero-Afurong Math Quiz Bee)

mathcon-8.jpg

Ang mga estudyante rin ng PEQMNHS ay magagaling sa larangan ng journalism. Patunay nito ang mga panalo ng opisyal na pamahayagang pampaaralan, Ang Carver sa mga kumpetisyon bagaman ito'y bago pa lamang sumisibol..
( District Seminar-Workshop on Campus Journalism)

8848.jpg

Eto ang ilan sa mga artworks ng taga-PEQMNHS....
Astig di ba!!!

jorlanjorge2.jpg

h.jpg

Recognition Day 2006.. Pagpaparangal sa mga natatanging mag-aaral ng PEQMNHS

recog3.jpg

District Summer Workshop on Campus Journalism
 

pict_journalism03.jpg

16368153419758l.jpg

At maging sa larangan ng kasaysayan, ang PEQMNHS ay isa sa mga nangunguna. Ang PEQMNHS ay naging  ikalimang puwesto sa Ika-8 Tagisang Pilipino, isang National level quiz bee tungkol sa kultura at kasaysayan, ikalawang puwesto sa Division Culture and Heritage Quiz Bee.... Ang nasa larawan ay isa pa sa mga tagumpay na iyon....
( Brain Wizard Quiz Bee 2004)

Alam rin naming mahilig ka sa gitara, siguradong dito marami ka nang makakasama, marami ka pang matutuhang bagong mga kanta at guitar tabs....

1389.jpg

Contact us for additional information and dates about activities we offer.